Telesjef slapp fengsel

Topplederen for Telefonica er av en spansk domstol funnet skyldig i innsidehandel, men slapp fengsel fordi saken anses som foreldet. Spansk høyesterett kan endre på det.

Cesar Alierta, mangeårig styreformann i Telefonica, var tiltalt for innsidehandel med aksjer i et statseid tobakkselskap som han ledet på 90-tallet, i samarbeid med en nevø. Domstolen sier i sin kjennelse at det er hevet over tvil at Alierta og hans nevø drevmed innsidehandel, men ettersom dette fant sted frem til 1997 er saken foreldet, og de to tiltalte slipper fengselstraff på opp til fire og et halvt år. Kjennelsen vil bli anket til spansk høyesterett, som også har anledning til å

Forsiden akkurat nå

Til toppen