Debatt

Telesektoren er politisk usynlig

Når IKT-bransjen nedprioriteres av politikerne, skyldes det at det politiske ansvaret er pulverisert på minst fire ulike departementer. Gi Næringsdepartementet hovedansvaret!

IKT-bransjen er Norges tredje største målt i omsetning. Vi lar oss fortsatt utrolig nok forundre over den nesten totale manglende politiske fokus data- og telebransjen har i Norge. Strengt tatt finner vi bare tre politikere i regjeringen og på Stortinget som har vist noe i nærheten av et politisk engasjement for telebransjen. Kun tre politikere Først og fremst vil vi framheve samferdselsminister Liv Signe Navarsete som har engasjert seg kraftig omkring bredbåndsutbygging og også spørsm

Forsiden akkurat nå

Til toppen