Telepriser ned, men ikke for bedriftsmarkedet

Billigere mobil tale har drevet prisindeksen for teletjenester ned med nesten 10 prosent totalt siden de siste tre årene, men fra begynnelsen av 2006 har prisindeksen på teletjenester til bedriftsmarkedet stått stille, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Den stabile prisnedgangen på tjenester innenfor telekommunikasjon fortsetter i år. Fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 ble prisene redusert med 0,6 prosent. Fra 1. kvartal til 2. kvartal sank prisene med ytterligere 0,5 prosent. Det var i hovedsak lavere ringepriser på mobiltelefoni i privatmarkedet som var årsaken til nedgangen fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal i år. Fra 1.kvartal til 2. kvartal sank også prisene på tjenester innenfor mobiltelefoni og Internett til bedriftsmarkede

Forsiden akkurat nå

Til toppen