Debatt

Teleplans fremtidsdrømmer om ADSL og Triple Play

Tom-Bertil Smeby fra Teleplan har i Inside Telecom publisert en kommentar hvor han drøfter spørsmålet "Kan ADSL strekkes til fullverdig triple play?" Her svarer Hallvard Berg i Greenfield og konkluderer med at bare fiber duger.

Smebys kommentar kan ikke tillates å ubestridt etablere seg som et svar på dette spørsmålet. Teleplan motsier riktignok seg selv i kommentaren. Deres argumentasjon underbygger den tvil som allerede eksisterer om kopperaksessens egnethet for triple play. Så langt gir kommentaren et godt bilde på kobberaksessens utfordringer. Problemet er at Teleplan mot slutten av kommentarer snur helt om, og konkluderer: "Således vil kopperaksessen ha alle forutsetninger for etter hvert å kunne å tilby

Forsiden akkurat nå

Til toppen