Telenors dominans svekkes - sakte

Telenor taper markedsandeler, men beholder sin dominerende posisjon i det norske telemarkedet. I første halvår i fjor hadde Telenors andel av omsetningen i fastnett sunket til 83,5 prosent, mot 98,1 prosent i 1998. I mobilmarkedet sank Telenors andel av omsetningen fra 94 prosent i 1998 til 75 prosent i første halvår i fjor, viser statistikk som Post- og teletilsynet offentliggjorde i dag.

Av Bjørn Veseth Telenors andel av trafikken (målt i minutter) i fastnettet har sunket fra 97 prosent i 1998 til 75 prosent i fjor, mens trafikkinntektene har vist samme tendens. At andelen av de totale inntektene er større skyldes at Telenor har hatt monopol på abonnementsinntekter. Innen mobil har Telenor en sterk utfordrer i NetCom, og de to siste årene tjenestetilbydere som Sense. Men dette har likevel bare redusert markedsandelen på samtaleminutter fra 77 prosent i 1998 til 73 prosen

Forsiden akkurat nå

Til toppen