Telenor vil ha flere kvinnelig ledere

Telenor vil øke kvinneandelen blant ledere etter at en intern rapport har slått fast at konsernets kvinnelige sjefer føler seg tilsidesatt. Det vil bli stilt krav til kvinnerepresentasjon i 20 Telenor-selskaper hjemme og ute, mens halvparten av trainees skal være kvinner.

Bare en av sju i konsernledelsen (teknologidirektør Berit Svendsen) er kvinne, mens kun 10 av 61 ledere på øverste nivå i konsernet er kvinner, ifølge rapporten som er utført av Telenors egen forsningsdivisjon.Dette gir en kvinnelig lederandel på 14 prosent, hvilket Telenor-ledelsen selv anser som for dårlig. Dette skal det nå endres på:Mandat- Jeg har fått fullt mandat fra den øverste ledelse. Undersøkelsen var et ledd i en større satsing på mangfold, sier Bjørn Kopperud, konser

Forsiden akkurat nå

Til toppen