Jan Kristensen er ansvarlig for Telenors enøk-satsing.

Telenor vedtar enøk-standard

Telenor slutter seg til EUs ambisiøse 2020-mål, og stiller krav til leverandørene.

EU har et mål om å kutte CO2-utslippene med 20 prosent innen 2020. Ett av tiltakene har vært å sette i gang et initiativ basert på frivillighet i IKT-industrien. Nå har Telenor sluttet seg til dette initiativet. Telenor sluttet seg i forrige uke frivillig til et løfte om å minske energibruken i sine nett. Ifølge klimaansvarlig Jan Kristensen i Telenor er det i første omgang bredbåndsvirksomheten som står for tur: - Foreløpig begynner vi å implementere dette på bredbåndssiden,

Forsiden akkurat nå

Til toppen