Telenor er med på å løfte Akershus til den norske tele-toppen, men ikke alene.

Telenor til sak mot Vimpelcom

Går til retten for å bevare Telenors forkjøpsrett i Wind-transaksjonen.

Telenor har anlagt en voldgiftssak mot VimpelCom Ltd. og Altimo Holdings & Investments i medhold av aksjonæravtalen i VimpelCom for å ivareta Telenors forkjøpsrett i forbindelse med VimpelComs foreslåtte oppkjøp av Wind Telecom S.p.A. Telenor ber voldgiftsretten slå fast at VimpelComs foreslåtte oppkjøp av Wind Telecom ikke er en transaksjon mellom nærstående parter slik dette er beskrevet i aksjonæravtalen for VimpelCom, og at Telenor har krav på å utøve sin forkjøpsrett ifølg

Forsiden akkurat nå

Til toppen