Telenor skeptisk til Statnett-fiber

Lyse og IKT-Norge ser gjerne at Statnett blir instruert til å bygge utenlandsfiber. Telenor mener det er en dårlig ide.

I går skrev Inside Telecom at ingen av teleaktørene har planer om å bygge fiber til utlandet. Men hvem skal da gjøre det? IKT-Norges Per Morten Hoff ser for seg et spleiselag for å få på plass nye utenlandsfibre. Han mener også at politikerne bør instruere Statnett til å legge med utenlandsfibre i sine fremtidige utbygginger, enten alene eller i samarbeid med kommersielle aktører. - Statnett bygger strømledninger og gassrørledninger til kontinentet, og da er det veldig enkelt

Forsiden akkurat nå

Til toppen