Direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har fått godkjennelse fra EU til å styrke reguleringen av Telenor i mobilmarkedet. Nytt er en skjerpet regulering av grossistprisene. (Bilde: Kristoffer Møllevik)

Telenor reguleres i mobilmarkedet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fattet vedtak om å videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet.

Ifølge Nkom vil reguleringen legge til rette for videre utbygging av konkurrerende mobilnett og konkurranse på den etablerte infrastrukturen.

Nkom mener at Telenor fortsatt har sterk markedsstilling i grossistmarkedet for mobiltelefoni. Dette markedet omtales i reguleringen som «tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett».

- Telenor har over lang tid hatt en sterk og stabil markedsposisjon i mobilmarkedet. 52 prosent av alle mobilabonnenter er kunde hos Telenor, og selskapet står for 58 prosent av omsetningen i det norske mobilmarkedet. Videre har 58 prosent av alle norske kunder, uavhengig av hvilket selskap de er kunder i, et abonnement hvor trafikken går i Telenors nett. Dette er over terskelverdien for når en tilbyder normalt antas å ha sterk markedsstilling. Nkom identifiserer i sin analyse også andre forhold som underbygger vurderingen av Telenors sterke markedsstilling, skriver Nkom i en pressemelding.

Forsiden akkurat nå

Til toppen