Det går fort med LTE, men mindre raskt med utformingen av innovative prisplaner.

Telenor raskere enn Netcom?

Det er Netcom som har supernettet, men Telenor som er raskest. I hvert fall finnes det indikasjoner på at dette er mobilbredbåndsvirkeligheten i Norge i dag.

I Akamais rapport ”The State of the Internet” for fjerde kvartal 2009, presenteres to anonymiserte, norske mobilbredbåndsleverandører. De to oppgis å være registrert med snitthastigheter på henholdsvis 797 Kbit/s og 1191 Kbit/s mot Akamais servere. I rapporten redegjøres det for at snitthastighetene kun oppgis dersom man har målinger fra 1000 unike IP-adresser eller mer. Hvorvidt de to operatørene er Netcom og Telenor, forblir dog en ren spekulasjon. Telenor på speedometeret Da s

Forsiden akkurat nå

Til toppen