Telenor og IBM sammen om mobiltjenester

De to IT-selskapene IBM og Telenor har gått sammen om et felles forskningsinitiativ for å utvikle teknologier for avanserte mobile tjenester rundt posisjonering og informasjonsutveksling. Ideen er blant annet å utvikle prototyper for helt nye anvendelser.

Målsettingen på prosjektet er i første omgang å konsentrere seg om neste generasjons teknologier for posisjonering og tilstedeværelse. Ved bruk av mulighetene i IBMs WebSphere server når det gjelder meldingsformidling og stedslokalisering, vil løsningene som utvikles kunne bidra til automatisering av tjenester og arbeidsoppgaver. I tillegg er det en målsetting å forenkle brukernes tilgang på ulike typer informasjon. Automatisk Telenor regner med å benytte IBMs middelvareløsninger og

Forsiden akkurat nå

Til toppen