Post- og teletilsynets direktør Torstein Olsen varsler skjerpet prisregulering av tilgangen til Telenors nett for konkurrentene. (Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no)

Telenor må gi tilgang til mobilnettet

Post- og teletilsynet vil fortsatt regulere mobilnettet til Telenor. Blant annet pålegges selskapet å slippe konkurrenter til i sitt mobilnett.

Post- og teletilsynet (PT) har i sitt varsel om vedtak skrevet at Telenor fortsatt vil ha særlige forpliktelser til å slippe til konkurrenter i sitt mobilnett.

– Den foreslåtte reguleringen legger til rette for videre utbygging av konkurrerende mobilnett i Norge, mener Post- og teletilsynet.

PT mener Telenor fortsatt har sterk markedsstilling i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 15). Tilsynet legger derfor opp til fortsatt regulering. Målet med reguleringen er å «understøtte videre utbygging av konkurrerende mobilnett. Samtidig er det viktig at selskaper som vil tilby tjenester og ikke har eget mobilnett, skal kunne konkurrere effektivt mot de etablerte netteierne ved å få leie tilgang til Telenors mobilnett».

Forsiden akkurat nå

Til toppen