Bilindustrien er forventet å bli en stor bruker av maskin til maskin-kommunikasjon. (Bilde: Vegar Jansen, Hardware.no)

Telenor lover 2G til 2026

M2M-kundene til Telenor loves 2G-dekning til 2026. Da fases GSM ut og Telenor anbefaler overgang til 4G allerede nå.

Det er i et brev til maskin-til-maskin-kundene at Telenor kommer med løftet om å støtte 2G på 2013-nivå ut 2025. Etter den tid planlegges det at 2G-frekvensene tas i bruk for LTE/4G.

Telenor skriver at 2G i dag har 99,8 prosent befolkningsdekning og cirka 85 prosent arealdekning. På sikt regner Telenor med at 4G-nettet skal ha bedre dekning både utendørs og innendørs enn både 2G og 3G. Nylig sa Telenor at de kan komme til å forsere sin 4G-utbygging for å beholde forspranget overfor Netcom.

I brevet advarer Telenor om at det vil ta tid å bygge like god dekning på 4G som det 2G har i dag. Derfor anbefales M2M-installasjoner som støtter både 2G og 4G i en overgangsperiode.

Forsiden akkurat nå

Til toppen