Telenor kutter 41 i FoU

Telenor bekreftet tirsdag at 41 årsverk innen FoU blir overtallige. Forskningsdirektør Berit Svendsen (bildet) sier Telenor FoU vil utnytte andres forskningsresultater i større grad og satse mer på samarbeid innen EU-systemet.

Telenor Forskning og Utvikling er inne i en omstillingsprosess som følge av endringer i markedet og mindre kjøp av FoUs tjenester. Omstillingen medfører en overtallighet innen det forskningsfaglige arbeidet på 41 årsverk.  Medarbeiderne ble orientert mandag formiddag. Telenor Forskning og Utvikling har i dag 282 årsverk. For kostbart Men bakgrunn i et stramt marked ble det i vår nedsatt et prosjekt for å vurdere FoU-virksomheten i Telenor, både med hensyn til kompetanseprofil, satsin

Forsiden akkurat nå

Til toppen