Telenor kjøper seg selv

Telenor har kjøpt tilbake 730 000 egne aksjer til en gjennomsnitts pris på 47,75 pr aksje. Staten selger aksjer for å holde sin eierandel konstant.

Etter denne transaksjonen eier Telenor ASA totalt 28.833.172 aksjer, hvorav 28.103.172 siden børsnoteringen i 2000. Transaksjonen er en del av tilbakekjøpsfullmakten som Telenors generalforsamling godkjente 8. mai 2003. Staten har, som Telenors største aksjeeier, forpliktet seg til å delta i tilbakekjøpet ved å kansellere en proporsjonal del av sine aksjer slik at statens eierandel forblir uendret. Kompensasjonen til departementet for kanselleringen av aksjene vil bli bestemt av den gjenn

Forsiden akkurat nå

Til toppen