Telenor investerer mindre

Telenor har de siste årene redusert investeringene drastisk i alle sine forretningsområder. Mens investeringene for to år siden utgjorde 29 prosent av inntektene er de nå nede i 10 prosent. Og på det nivået ser det ut til at investeringene også vil ligge neste år.

Av Bjørn Veseth Telenors capex (capital expenditure, eller kapitalinvesteringer) var i 2001 11,6 milliarder kroner, i fjor 8,9 milliarder og foreløpig i år 1,2 milliarder.  I fjor var investeringene 18 prosent av inntektene, mens dette nivået i første kvartal i år var nede på 10 prosent. Innen Fastnett Norge var capex 7 prosent og i Telenor Mobil bare 3 prosent av inntektene. Den lave investeringsviljen gjenspeiler forsiktigheten i dagens telemarked, hvor de aller fleste operatørene h

Forsiden akkurat nå

Til toppen