Telenor integrerer Office 2003 med Internett

Avanserte mobiltelefoner har lenge vært i stand til å oppdage et telefonummer blant tekst, for eksempel i en tekstmelding. Telenor og Microsoft har overført denne funksjonaliteten til PC'en, Office 2003 og Internet Explorer.

Vi står ved et vannskille i telekom, sa adm dir Birger Steen på Teleforum.- Før snakket vi om nettverkskonvergens, nå snakker vi om applikasjonssamspill. Før var det fokus på teknisk integrasjon, nå er snart interoperabilitet en selvfølge. Hva gjelder nye tjenesterog infrastruktur, sa man for eksempel om 3G: "If we build it they'll buy it". I dag kan vi kan bygge det meste, og må spørre oss hva vil folk bruke?Steen hadde reformulert oppgaven han hadde fått til Telefourm. - Vi b

Forsiden akkurat nå

Til toppen