Telenor blir mer privat

Staten selger seg ned fra en eierandel på 62,5 prosent til 53 prosent i Telenor. Statsråd i Nærings- og handelsdepartementet, Ansgar Gabrielsen antyder at statens eierandel skal ned til 51 prosent. Til sammen er det snakk om 170 millioner aksjer, som selges til internasjonale og norske institusjonelle investorer.

Ifølge TDN Finans som siteres av dn.no solgte staten aksjer for 48,90 kroner - én krone under sluttkurs mandag på 49,90, noe som gir departementet en salgsinntekt på 8,3 milliarder kroner. Aksjene er solgt gjennom en budprosess til Goldman Sachs og ventes plassert hos institusjonelle investorer i Norge og utlandet. PrivatpersonerInntil 30 millioner aksjer er avsatt for salg til privatpersoner og kommer på toppen av nedsalget på 170 millioner aksjer. På denne måten bruker statsråd Gab

Forsiden akkurat nå

Til toppen