Telemedisin med tekniske vansker

Et pilotprosjekt innen bruk av telemedisin utført rundt Sunnås sykehus viser at teknologien er lønnsom, men sliter fortsatt med brukervennlighet og kvalitet.

- Vi begynte å se på telemedisin allerede i 1993/94 på grunn av våre kreative gründere. Sett over tid er jeg ikke i tvil om at telemedisin er framtida. Det har med tid, operative fordeler og økonomi å gjøre, sa adm. direktør Einar Magnus Strand da han åpnet seminaret som oppsummerte pilotprosjektet, delfinansiert av Helse Øst. Strand understreket at tester med telemedisin ofte viser seg å gi effekt et annet sted enn der initiativtakerne opprinnelig tror. Pilotprosjektet som ble opp

Forsiden akkurat nå

Til toppen