Telemedisin i Setesdal

Kommunene Bykle og Valle i Setesdal tar i bruk telemedisinske løsninger som skal komme både innbyggerne og tilreisende vinterturister til gode.  Telemedisin er integrert i et interkommunalt bredbåndsverk, og gir langt raskere tilgang til spesialisttjenester.

I det Høykom-støttede prosjektet "Pilot for telemedisin i turistdestinasjonen Setesdal" har kommunene Bykle og Valle - sammen med Sørlandet Sykehus HF - etablert telemedisinske løsninger som øker servicenivået og kvaliteten på primærhelsetjenesten i kommunene. Innbyggere og turisterDe to utkant-kommunene på Agder har et betydelig innslag av turisme, og prosjektet vil bidra positivt både for turistnæringen og for kommunens innbyggere. De telemedisinske løsningene er fordelt mellom kom

Forsiden akkurat nå

Til toppen