Telekom mot ”friendly fire”

NATO-soldater testet ut metoder for å unngå å skyte på sine egne under øvelsen ”Operation Urgent Quest”. Både RFID, laser og andre systemer blir testet for å hjelpe soldater å rette våpenene ”rett” vei.

Kamp foregår ofte i mørket, og ettersom soldater vet at om de ikke skyter først, risikerer de å bli skutt, er det svært mange falne i kriger som er skutt av egne. En metode som nå er testet er røffe RFID-merker, drevet av fire AA-batterier. Reduserer størrelsenRFID står for radio frequency tagging, og når soldatene bærer disse på seg kan laserscanning fra fly vise hvor vennene på bakken befinner seg. Selv om merkene er store i dag, er utviklingen på området så hurtig at de ventes

Forsiden akkurat nå

Til toppen