Telebransjen er ingen barnehage

Willy Jensen tar her for seg utviklingen på det telepolitiske området i Norge etter at telemonopolet ble opphevet. Han hevder blant annet at telesektoren i økende grad må knyttes opp mot andre politiske områder. Det er nødvendig for å få til de verdiøkende tjenestene som vil stimulere til økt etterspørsel etter teletjenester.

Av Willy Jensen Konkurransen i det norske telemarkedet er lite effektiv. PT får skylda både for Telenors manglende børssuksess og for konsolideringen (les: konkursene) i telemarkedet.  Det tyder på god byråkratisk balanse og nøytralitet. Hva mer kan PT gjøre i et marked som på leverandørsiden fortsatt er preget av umodenhet og i noen grad uvitenhet? Det er min vurdering at det grunnleggende problem i det norske telemarkedet er at de aller fleste konkurrentene til Telenor hadde naive

Forsiden akkurat nå

Til toppen