Debatt

Tele2 unnviker fakta

Haakon Dyrnes i Tele2 reagerer kraftig på Telenors utspill mot den etter hvert svært så særnorske skjevreguleringen av termineringsmarkedet. Kommentaren fra Dyrnes er full av slitt retorikk, men spesielt opplysende er den ikke, skriver Telenors norgessjef Ragnar Kårhus i denne kommentaren.

Avslutningsvis i den lange kommentaren påstår Dyrnes at Telenors talløvelse er feil, og mot bedre vitende. Vi gjentar gjerne: Våre beregninger viser at Tele2 netto vil ha mottatt 1,4 milliarder fra Telenor og Netcoms kunder i perioden fra 2004 til 2010. Dersom Dyrnes faktisk vet bedre, så imøteser vi gjerne regnestykket fremfor faktaløs og stigmatiserende retorikk. Henvisningen til Telenor som monopolist undergraver eksempelvis dereguleringen av telekommarkedet som myndighetene har fo

Forsiden akkurat nå

Til toppen