Tele2 klager på Post- og teletilsynet

Tele2 oppfatter Post- og teletilsynets mangelfulle regulering av fasttelefonimarkedene som en konsekvens av en holdning der bredbåndstelefoni skal sørge for konkurransen.

Post- og teletilsynet (PT) har kommet til at det ikke lenger er nødvendig å regulere nivået på Telenors sluttbrukerpriser for å bøte på identifiserte konkurranseproblemer i markedene for fasttelefoni. Dette påklager nå Tele2, som mener PTs vedtak burde hatt fokus på forholdet mellom Telenors sluttbrukerpriser og grossistpriser. Fasttelefonikunder som melkekuer Telenor får på sikt muligheten til å melke de kundene som aldri kommer til å gå over til bredbåndstelefoni, mener Tele2

Forsiden akkurat nå

Til toppen