Tele2 har omdømmeproblemer

Fire av ti som oppgir å ha et inntrykk av Tele2, sier at dette inntrykket er negativt. – Jeg er overrasket, innrømmer Tele2-sjef Haakon Dyrnes.

Det ble funnet plass til fire telekommunikasjonsselskaper i 2007-utgaven av MMI Synovates årlige omdømmeundersøkelse. Det selskapet som færrest antall respondenter hadde et positivt totalinntrykk av blant disse fire, ble Tele2. I tillegg gjør selskapet det bare så vidt bedre enn Telenor når spørsmålet snus på hodet og Ola og Kari bes uttrykke hvilke selskaper de har et dårlig totalinntrykk av. Har en utfordring I opplistingen av hvilke firmaer som er best likt, havner Tele2 på

Forsiden akkurat nå

Til toppen