TDC Song flytter sammen

TDC Norge og Song Networks bytter nå offisielt navn til TDC Song og de til sammen 210 ansatte ved hovedkontorene flytter sammen i Nydalen utenfor Oslo. Selskapet har datterselskaper i Finland, Sverige og Norge med om lag 850 ansatte

TDC Song hadde en omsetning i 2004 på cirka 2,3 milliarder NOK. Hovedkontoret i Oslo er nå samlokalisert i Song Networks lokaler i Nydalen, i tillegg til avdelingskontorene i Stavanger, Bergen, Kristiansand og Skien.- Siden TDCs oppkjøp av Song Networks i november 2004 har man jobbet intensivt med å integrere selskapets nordiske nettverk og organisasjoner, for å utnytte de kompetanse- og tjenestesynergier som finnes i konsernet. I denne fasen har selskapet operert under det gamle navnet. I

Forsiden akkurat nå

Til toppen