Tariffoppgjøret og IKT-sektoren

El & It Forbundet vil bruke årets tariffoppgjør til å få til flere overenskomster innenfor IKT-sektoren. Forbundet jobber med å få til en tariffavtale med Teknologibedriftenes Landsforening som kan legges til grunn for en overenskomst med hele IKT-næringen. Dermed kan forbundet etterkomme medlemmenes ønske om større organisering innefor næringen.

Av Knut Olav Bakke EL & IT Forbundet har i den senere tid opprettet en del overenskomster innenfor IKT—sektoren hvor bedriften i de fleste tilfeller ikke er tilsluttet noen organisasjon.Innenfor IKT-sektoren (den private delen) er det som kjent ikke vanlig å være organisert, verken på arbeidsgiversiden eller på arbeidstakersiden. Det betyr at vi står overfor en bransje som ikke har tradisjon for å være organisert på noen av sidene.  Mange henvendelserEL & IT Forbundet har imidlertid

Forsiden akkurat nå

Til toppen