Talkmore-kjøpet kan bli EU-mat

I siste instans kan Telenors kjøp av Talkmore ende opp som mat for EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Etter at flere selskaper klagde på Telenors kjøp av Talkmore, ligger oppkjøpet for øyeblikket til behandling hos Konkurransetilsynet. Der blir det kanskje liggende helt fram til 13. november, datoen tilsynet har som frist til å fatte en avgjørelse.

Mye tyder på at tilsynets avgjørelse vil bli anket til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Telenor er ikke kjent for å gi seg uten kamp, og det samme kan sies om for eksempel NetCom, som er et av selskapene som har klaget kjøpet inn for konkurransemyndighetene. Klageinstans er i så fall Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Gjensidig utelukkende En skal heller ikke se bort fra at departementets avgjørelse vil bli forsøkt overprøvd, i så fall kan EFTAs overvåkningsorgan

Forsiden akkurat nå

Til toppen