Takk Arnfinn!

Kattene er i ferd med å krype ut av sekkene til Telenor og NetCom hva angår HSDPA høyhastighets datakommunikasjon over mobilnettene. Hastigheten er det lite å si på i første fase, men dekningen er bedrøvelig. NetCom skal bygge ut innenfor Ring 3 i Oslo og til høsten så smått i tre andre byer. Telenor har ikke røpet sin utbyggingsplan ennå.

På sikt får vi i beste fall HSDPA-kapasitet der det nå er UMTS – det vil si på 20-25 prosent av landarealet. NetCom mener det kun er i byene det er kundegrunnlag stort nok. Og bygger deretter. Undertegnede tror dette er en feilvurdering. I redaksjonen i Teleavisen er vi nå tre kolleger som tar i bruk siste generasjons mobil dataoverføring. Den ene er en skikkelig ”gategutt” som stort sett trivs i byen. Vi to andre bor utenfor Ring 3 og ferdes en god del langs landevei på sjø og

Forsiden akkurat nå

Til toppen