Seniorrådgiver Frode Sørensen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) leder arbeidet med å tolke EU-reglene om nettnøytralitet i de europeiske regulatørenes organisasjon Berec. Sannsynligvis vil arbeidet her bidra til å avgjøre resultatet av den svenske granskingen av nulltaksering fra operatørene Telia og Tre. (Bilde: Post- og teletilsynet)

Svenskene gransker brudd på nettnøytraliteten

Svenske myndigheter gransker Telia og Tre etter at begge selskapene har innført nulltaksering. Snart kommer nye EU-regler på høring.

Det kan kanskje lønne seg for den svenske Post- och telestyrelsen (PTS) å somle litt med avgjørelsen i granskingen av tjenestene fra de to selskapene, for 6. juni kommer det EU-regler for temaet på høring. Det er en arbeidsgruppe under Berec, europeiske regulatørers organisasjon, som har fått i oppdrag å tolke loven som trådte i kraft 30. april i år. Gruppen ledes av norske Frode Sørensen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Etter at operatørene Telia og Tre tilbød tilgang

Forsiden akkurat nå

Til toppen