Svenske priser for samtrafikk senkes

Den svenske  Post- och Telestyrelsen setter press på mobiloperatørene.  Telenor, Tele2 og 3 må senke sine priser på samtrafikk skikkelig. – Det ser ut til å bli en dyr historie, skriver Computer Sweden.

Etter en dom i den svenske Länsrätten har Post- och telestyrelsen fått medhold i at  Tele2, Telenor, Telenor Mobile og Hi3G har  så stor innflytelse på det svenske telemarkedet at de har forpliktelser. Det gjelder først og fremst at de må gi samtrafikk til andre operatører, og må holde et regulert prisnivå på dette.Tilsynet har gitt et påbud om prisnivå,  men det kan ta sin tid før prisene endelig fastsettes. Dommen ankes - Vi kommer etter all sannsynlighet til å overklage de

Forsiden akkurat nå

Til toppen