Subsidiering reduserer konkurransen

I to nye rapporter som omhandler subsidiering av mobiltelefoner til forbrukere, konkluderes det med at ordningen representerer en etableringsbarriere, og at det synes å redusere konkurransen. Samtidig kan den stimulere til økt innovasjon.

Rapportene er utarbeidet av henholdsvis Teleplan og Copenhagen Economics for Post- og teletilsynet (PT). PT skriver på sine hjemmesider at det i lengre tid har pågått en diskusjon om hvorvidt subsidiering av mobiltelefoner er en fordel eller en ulempe for forbrukerne. Enkelte hevder at subsidieringen reduserer konkurransen, og derfor skader forbrukerne, mens andre mener subsidieringen er en fordel for forbrukerne fordi den legger til rette for økt innovasjon. I rapporten laget av Telepla

Forsiden akkurat nå

Til toppen