Stup i DSL-bruk

Ferske tall fra SSB viser at DSL-teknologien faller raskere enn tidligere.  

At DSL-teknologien er på tilbaketog, er ingen overraskelse

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at bruken av DSL-teknologien har sunket gradvis fra toppåret i 2008, da 61 prosent av husholdningene brukte teknologien. 
Fallene har imidlertid ligget på henholdsvis 3 og 1 prosentpoeng i 2009 og 2010. 

I 2011 oppgir hele 9 prosentpoeng færre husholdninger at de benytter DSL-teknologi. 

Forsiden akkurat nå

Til toppen