Debatt
Arne Joramo er sjefredaktør i Inside Telecom.

Striden om Network Norway

Skal Network Norway bli en rendyrket mobiloperatør eller inngå i et konsortium som samlet framstår som en integrert telekomoperatør med et bredt spekter tjenester? Dette er bakteppet både for striden med Bredbåndsalliansen og sannsynligvis konsernsjef Ingvild Myhres plutselige avgang, skriver sjefredaktør Arne Joramo.

Verken Ingvild Myhre selv eller styreformann Terje Christoffersen vil bekrefte at det forholder seg slik, men snakker forholdsvis rundt om faser i en slik bedrifts utvikling og behovet for en annen type konsernsjef. Til tross for dette er undertegnede overbevist om at det ligger en dyp uenighetom strategivalget bak konsernsjefens avgang. Ingvild Myhre har gjentatte ganger i ulike intervjuer tatt sterkt til orde for alliansebygging med energibransjen og er langt på vei talskvinne for ideen om e

Forsiden akkurat nå

Til toppen