Nkom-sjef Torstein Olsen har delt ut 110 millioner kroner til 32 bredbåndsprosjekter.

Støtter bredbånd til 9900 husstander

32 prosjekter har fått statlig støtte til å bygge bredbånd til 9900 husstander. Mest fikk Vågå, med 15 millioner kroner.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har tildelt de 110 millioner kronene de fikk over statsbudsjettet til å forbedre eller bygge bredbånd i kommuner med dårlig dekning.

Det gir et gjennomsnittlig tilskudd på rundt 11.000 kroner for hver ny bredbåndstilknytning, noe som tilsvarer i gjennomsnitt 38 prosent statlig stønad.

Etter tildelingen er det gitt støtte til prosjekter med en total kostnadsramme på rundt 290 millioner kroner. Altså koster hver bredbåndstilknytning i gjennomsnitt nær 29.000 kroner. Ut over Nkom-midlene kommer egenfinansiering fra søkerne.

Forsiden akkurat nå

Til toppen