Stortinget vil ha BaneTele som konkurrent til Telenor

Stortinget vil at BaneTele skal bli en landsdekkende konkurrent til Telenor på bredbånd. Næringskomitéen nevner spesielt BredbåndsAlliansen, som seks regionale kraftselskaper står bak, som en egnet medeier i BaneTele i denne utviklingen.

”BaneTele bør i fremtiden være en landsdekkende konkurrent til Telenor i bredbåndsutbyggingen. Selskapet må sikres en solid og god eierstruktur som gir selskapet økonomisk evne til å tilby bredbåndstjenester over hele landet”, skriver flertallet i Næringskomitéen, Arbeiderpartiet, Høyre og KrF, i innstillingen til bredbåndsmeldingen.Mindretallet i komitéen, Fremskrittspartiet, SV og Senterpartiet, ønsker at BaneTele skal forbli statseid. Flertallet går ikke eksplisitt for e

Forsiden akkurat nå

Til toppen