Stort underskudd for Nera

Nera gikk med 142 millioner i underskudd i fjor, til tross for store kostnadskutt og en liten forbedring i fjerde kvartal. Men Nera har positiv kontantstrøm og 796 millioner i kontantreserver så Bjørn Ove Skjeie kan fortsatt vente på at markedet skal ta seg opp.

Av Bjørn Veseth Innenfor transmisjonssystemer,som er Nera viktigste marked, fikk selskapet et underskudd på  driften på hele 165 millioner kroner i fjor, mot et overskudd på 170 millioner året før. Omsetningen falt med 40 prosent til 1343 millioner. Dette utgjør mer enn halvparten av Neras samlede omsetning.  — Etter to år med bare små investeringer i ny infrastruktur, ser det ut til at transmisjonsmarkedet i noen grad har stabilisert seg, men vi kan fortsatt ikke spå med sikkerhe

Forsiden akkurat nå

Til toppen