Større bredbåndsmangel enn Høykom-søknader

Kort søknadsfrist på et komplisert saksområde kan være årsaken til at ikke flere søker om Høykom-støtte til bredbåndsutbygging. Fra Høykom søkes det bare om 150 millioner, noe som tilsvarer inntil 450 millioner i offentlig støtte til bredbåndsutbygging.

Teleplan har beregnet at det vil koste mellom 800 millioner og en milliard å bygge den teknologien som skal til for at alle skal få bredbånd. Så hvorfor er det slik at kommuner og fylkeskommuner bare søker om 150 millioner? Dersom vi går ut fra at det de søker om er i snitt en tredel av det totale beløpet kommer vi til 450 millioner. Og selv om vi beregner inn pengene som er bevilget tidligere i år, så ligger vi fortsatt godt under den milliarden Teleplan mener er nødvendig for å få

Forsiden akkurat nå

Til toppen