Store FoU-forskjeller mellom fylkene

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet foregår i stor grad i Akershus og Oslo. Derimot skjer det lite i Finnmark, Hedmark, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Troms, melder Statistisk sentralbyrå.

Oslo og Akershus sto for 41 prosent av det totale FoU-arbeidet i Norge. Til sammen utførte næringslivet FoU verdt 6, 7 milliarder kroner i disse fylkene i 2006. Geografisk konsentrasjon av FoU-aktiviteter henger først og fremst sammen med hvor næringslivet er lokalisert, som igjen er nært knyttet til bosetningskonsentrasjonene. Seks fylker over milliarden – FoU-virksomheten er konsentrert til de sentrale områdene av landet, spesielt fylker med større bydannelser. Oslo og Akershus tr

Forsiden akkurat nå

Til toppen