Stig Herbern: Lavere investeringer i 2009

Etter et år med investeringer i norske telenett på rundt 9 milliarder og finanskrise, slår Bredbåndsalliansens Stig Herbern fast at det vil bli investert betydelig mindre i 2009. Samtidig er det en trafikkvekst i nettene som han kaller ”håpløs”.

– Dette er et år med voldsomme investeringer i telebransjen. Anslag har vært på hele 8,7 milliarder kroner. Vår utfordring blir å innovere slik at man kan overleve med de store investeringene som må gjøres hvert år. I 2009 vil investeringene gå ned. Det vil bli et betydelig lavere nivå neste år på grunn av at kostnadene for kapital blir høyere, sa adm. direktør Stig Herbern i Bredbåndsalliansen i et foredrag på Nortibs høstmøte på Sundvolden onsdag 22. oktober. Han mener fin

Forsiden akkurat nå

Til toppen