Sterkt TeliaSonera-kvartal i Norge

TeliaSonera er fornøyd med utviklingen i sine norske virksomheter, spesielt NetCom, hvor August Baumanns kunder bruker stadig mer penger. Medregnet Chess og Sense økte TeliaSonera mobilomsetningen med 30 prosent i kvartalet. Chess-kundene, som nå er nesten alle over i NetComs nett, ga 170 millioner i trafikkvekst i kvartalet.

NetCom er TeliaSoneras dominerende norske virksomhet, og mobiloperatøren gjør det fortsatt sterkt. ARPU, gjennomsnittlig inntekt pr kunde, var i kvartalet 376 norske kroner, opp fra 332 kroner i måneden samme kvartal i fjor. Høye marginer Fortjenestemarginen for hele mobilvirksomheten oppgis til 41,3 prosent, betydelig sterkere enn tidligere kvartaler. Noe av dette skyldes at investeringene nå er lave, med en Capex i kvartalet på 155 millioner, mot 221 millioner i fjor. Edge-utbyggingen

Forsiden akkurat nå

Til toppen