Mens den lyseblå grafen indikerer datavolumet, viser den mørkeblå omsetningen og den røde abonnementsmassen. Tabellen stammer fra PTs rapport, og det presiseres at tallene for fjerde kvartal er basert på estimater.

Sterkt asymmetrisk mobildatavekst

Mens datatrafikken i mobilnettene vokser med over 150 prosent i år, vokser omsetningen bare med 63 prosent. Dette viser nye tall fra Post- og teletilsynet.

– Datatrafikken for mobilt bredbånd er anslått til bortimot 6,5 millioner gigabyte i 2009. Det er over 150 prosent mer enn i 2008, skriver Post- og teletilsynet (PT) i en ny rapport. Til sammenligning er veksten i abonnementsmassen i samme periode 88 prosent, mens omsetningen øker med 63 prosent. – Datatrafikken er tolvdoblet i perioden fra 2007, mens omsetningen bare har økt 3,4 ganger, skriver PT. Telenor vokser mest Ved utgangen av tredje kvartal hadde Telenor en andel av abonnemen

Forsiden akkurat nå

Til toppen