Sterk vekst i Telenor

Telenor haddde et godt år i 2004. Driftsinntektene steg med 14,9 prosent til 60,8 milliarder kroner. Overskuddet etter skatt økte til 5,2 milliarder kroner. - Vi har hatt rekordhøy kundevekst i flere markeder, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas. Men børsen sendte aksjekursen ned.

"I fjerde kvartal 2004 økte driftsinntektene eksklusive gevinster med 14,2 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2003 til 15,6 milliarder kroner. Resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble mius 382 millioner kroner, som er 1.381 millioner kroner lavere enn fjerde kvartal2003.  Resultatutviklingen i fjerde kvartal er preget av nedskrivninger knyttet til virksomheten i Danmark (2,4 mrd) og Sverige og av satsingen på å styrke markedsposisjonene. EBITDA (driftsresultat før av- og nedsk

Forsiden akkurat nå

Til toppen