Sterk vekst i NextGenTel

NextGenTel doblet omsetningen og økte kundemassen med 81 prosent i fjor. Olav Stokke hadde ved utgangen av januar i år 66 000 DSL-kunder. Driftsresultat før avskrivninger ble positivt. NextGenTel, som nå er på børs, hadde et underskudd før skatt på 76 millioner.

NextGenTel har hatt et forrykende 2003, med en kundevekst så sterk at den til tider har gått ut over servicen. I løpet av fjoråret økte kundemassen fra 35 000 til 63 300, og veksten fortsatte med 2700 i januar i år, som er godt over månedsgjennomsnittet i fjor (2350).Fortsatt vekst- Resultatet viser at NextGenTel er på stø kurs, og står godt rustet til å utnytte mulighetene i et sterkt voksende bredbåndsmarked i 2004, sier Olav Stokke.Veksten i DSL-markedet er beregnet til nærmere

Forsiden akkurat nå

Til toppen