Stenger linja til 50.000 VoIP-brukere

Den amerikanske versjonen av Post- og teletilsynet, FCC har gitt selskapene som tilbyr IP-telefoni og som er tilknyttet telenettet beskjed om å stenge ute 50.000 kunder. Å?rsaken er at de ikke har gitt beskjed om at de vet at nødsamtaler ikke kan spores.

Problemet som de amerikanske myndighetene reagerer på, handler om at mange av tilbyderne av IP-telefoni ikke har systemer som sikrer at de som betjener nødsentralene kan se hvor samtaler kommer fra, rent geografisk. Dette er et system som har vært i funksjon i det tradisjonelle telenettet lenge, og som sikrer at en person som ikke kan snakke er i stand til å få hjelp, ettersom nødsentralen vet hvor de befinner seg.Korte fristerFCC har også krevd at IP-telefoniselskapene skal rette opp i d

Forsiden akkurat nå

Til toppen