Debatt

Statlig eierskap-nøling

Politikerne nøler med å ta stilling til framtidig eierskap i det fusjonerte Ventelo/BaneTele samtidig som integrasjonsprosessen går sin gang. Ved Bredbåndsalliansens kjøp av Ventelo forrykkes dermed hele eierforholdet, og Regjeringen og Stortinget må nå ta stilling til om staten fortsatt skal være like sterkt representert, skriver Arne Joramo i denne kommentaren.

I BaneTele eier staten 50 prosent. Skal de ha like mye i det fusjonerte selskapet må de inn med frisk kapital. Et annet alternativ kan være 33 prosent og negativ kontroll. Delikat spørsmål Et av de store skillene ved stortingsvalget neste år mellom Høyre/FrP på den ene siden og dagens regjeringspartier på den andre er spørsmålet om statlig eierskap. Og her vil spørsmålet ikke bare dreier seg om å opprettholde status quo, men øke eksponeringen. Og selv om regjeringen hevder de

Forsiden akkurat nå

Til toppen