Statlig ansvar for et nett av muligheter

Hittil har bredbåndsdebatten stort sett dreid seg om å få internett inn i de tusen hjem. Men det handler om noe mye større og viktigere, som nyskaping, konkurransekraft og et desentralt næringsliv, skriver Jan Søgaard i Utfors AS

Av Jan Søgaard Norge er mulighetenes land. Vi har kunnskap, rikdom og en sammensatt, ubeskrivelig natur. Et langstrakt, forrevet land med kroker og kriker der folk vil bo, og et næringsliv som ønsker å være forankret lokalt og arbeide globalt. Men spesielt velegnet for utbygging av infrastruktur kan man vanskelig si at dette landet er.  Landsdekkende digital infrastrukturVåre myndigheter har derfor en solid utfordring. Den utfordringen må de ta. Det må være statens ansvar å sørge fo

Forsiden akkurat nå

Til toppen