Staten vil beholde kontroll over Telenor

Staten skal ikke selge seg ned i Telenor, hvor den statlige eierandelen er 54 prosent, fastslår Eierskapsmeldingen fra Regjeringen. En fullmakt om nedsalg som ble gitt Næringsdepartementet før fusjonsforsøket med Telia i 1999 trekkes tilbake. Dessuten er ethvert videre fusjonsforsøk som medfører flytting av hovedkvarteret ut av Norge nå stengt i utgangspunktet.

"Regjeringen følger opp Soria Moria-erklæringen, og går inn for at statlige eierandeler i Telenor, Norsk Hydro, Statoil og DnB NOR opprettholdes", heter det i pressemeldingen fra Næringsdepartementet. Videre heter det: "Regjeringen vil foreslå at Stortinget trekker tilbake fullmakter til å redusere statens eierandeler gjennom salg av aksjer. Det er her snakk om fullmakter som er gitt i tidligere stortingsperioder, i selskaper som Cermaq, Telenor og Statoil. Adgangen til å kunne foreta i

Forsiden akkurat nå

Til toppen