Staten sparer millioner på videokonferanser

Fornyingsminister Heidi Grande Røys besøkte fredag Tandberg for å få miljøtips. Der fikk hun blant annet vite at Nav årlig sparer millioner av kroner på videoteknologien.

Fornyingsministeren besøkte fredag videokonferanseselskapet Tandberg og lyttet til erfaringer med målrettet satsing på elektronisk samarbeid. Satsingen på videokonferanser sparte Nav for omtrent 10 millioner kroner i reisekostnader og reisetid i 2007. Virksomheten anslår at investeringene i teknologien ble spart inn i løpet av ett år. At innsparingspotensialet er betydelig, fremgår av at Navs reisekostnader for 2007, til tross for innsparingen, fremdeles var i størrelsesorden 200 mill

Forsiden akkurat nå

Til toppen